Spółka w lkwidacji - pomożemy

Kein Bild vorhanden
Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów biegłych rewidentów. Schematy ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów oraz konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi omówiono leasing, wynagrodzenia, podatek odroczony, różnice kursowe, połączenia spółek, kontrakty długoterminowe, utratę wartości aktywów

Angebot:

Kontakt: Maks, Lublin, tel. 7254452987, email: maks.c1049@gmail.com
Datum hinzugefügt: 21-05-2020